Privatlivspolitik

amme'nam er nærværende, kærlig, konkret og professionel ammevejledning

Privatlivspolitik for Amme’nam

1. Dataansvarlig virksomhed
Amme’nam
Adresse
8800 Viborg
Cvr.nr.: xxxxxxxx

Ledelse/kontaktperson:
Lise Lotte Bjerregaard
Telefon: +45 2289 6633
Mail: lotte@amme-nam.dk

2. Behandling af persondata og formål
Amme-Nam behandler personoplysninger om dig, når du henvender dig til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.
De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer.
Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

2.1 Kunder, Leverandører og andre samarbejdspartnere
Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed og til at forbedre vores services.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b)

2.2 Deltagere på arrangementer
I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Oplysningerne deles med oplægsholdere, undervisere og facilitatorer på det specifikke arrangement.
Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.
På kurser og arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på sociale medier eller anden markedsføring. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen eller den ansvarlige på stedet.
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b) (Tilmeldingen).
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1.(f) (Billeder og video).

2.3 Administration og bogholderi
Vi behandler personoplysninger vedr. ansatte hos vores kunder og leverandører.
Formålet er at pleje relationer og besvare forespørgsler vedr. økonomiske mellemværende, eks. fakturaer.
Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens artikel 6.1 (f).
Vi behandler også personoplysningerne som en del af vores nødvendige bogføring (kontaktinformationer fremgår af fakturaer m.m.). Retsgrundlaget for denne behandling er Persondataforordningens artikel 6.1 (c) og den danske Bogførings- og Regnskabslov.

2.4 Markedsføring
Nyhedsbrev:
Vi behandler navn og emailadresser for modtagere af vores nyhedsbrev, formålet er direct marketing.
Hjemmeside:
I forbindelse med dit besøg på Amme-Nams hjemmeside, kan din og andres trafik bliver registreret ved hjælp af cookies. Se pkt. 2.6 vedr. cookies.
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (a) (Nyhedsbrev og Cookies)
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f) (Virksomhedssider på sociale medier).

2.5 Sociale medier
Når du besøger vores sider på de sociale medier, placerer mediet cookies på din enhed. Det sociale medie behandler således oplysninger om dig, når du besøger en af vores sider, uanset om du har en profil eller ej.
Oplysninger, som de sociale medier indsamler om dig, gøres i meget begrænset omfang tilgængelig for os i anonymiseret form. Det sker ved at vise os besøgsstatistikker, hvilken gør det muligt for os at forbedre vores brug af profilen.
Amme-Nam har profiler eller sider på følgende sociale medier:
Facebook
Vi har indgået aftale med Facebook der definerer betingelserne for brug af Facebook Virksomhedsside. Disse betingelser baserer sig primært på Facebooks Tjenestevilkår og tillægget vedr. fælles dataansvar.
Se Facebooks Privatlivspolitik for mere information omkring Facebooks håndtering af personoplysninger.
Linkedin
Vi har indgået aftale med LinkedIn der definerer betingelserne for brug af LinkedIn Virksomhedsside. Disse betingelser baserer sig primært på LinkedIns Privatlivspolitik og tillægget vedr. fælles dataansvar.
Instagram
Vi har indgået aftale med Instagram der definerer betingelserne for brug af Instagram-profilen. Disse betingelser baserer sig primært på Instagrams Tjenestevilkår og tillægget vedr. fælles dataansvar. (Facebook og Instagram har samme ejer – Meta)
Se Instagrams Privatlivspolitik for mere information omkring Instagrams håndtering af personoplysninger.
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f) legitim interesse.
I nogle tilfælde vil opslag af billeder og videoer ske med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6.1 (a) samtykke.

2.6 Cookies
I forbindelse med dit besøg på Amme-Nams hjemmeside og sider på sociale medier, kan din og andres trafik blive registreret ved hjælp af cookies.
Formålet er at måle trafikken, lave statistik over de besøgte sider og målrettet markedsføring.
Når du sender beskeder til via formularer på hjemmesiden, sker det over sikre, krypterede forbindelser (SSL).
Læs mere om vores cookiepolitik og/eller ændre dit samtykke her.
Retsgrundlaget for behandlinger er Persondataforordningens artikel 6.1 (a).

3. Videregivelse af persondata
I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjemand. Dette for at kunne levere de ydelser, du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.
I nogle tilfælde videregiver vi også oplysninger i forbindelse med håndtering af cookies, se mere om det i vores Cookiepolitik.
Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.
Brug af databehandlere:
Personoplysninger behandles også af vores databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer, backup og tilknyttede ydelser.

4. Samtykke
I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.
I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Overførsel til tredjelande
I enkelte tilfælde overfører vi data til lande uden for EU/EØS. Modtagerne er vores marketingpartnere (Se sociale medier under pkt. 2.5 og vores Cookiepolitik)
Tredjelandene er: USA
Overførslen er baseret på EUs Standardkontrakter der er godkendt af Europa Kommisionen.

6. Opbevaring og sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.
Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
• Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
• Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
• Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
• Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
• Du har ret til at få overført/udleveret oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til os.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.
Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.